شأن نزول:روز بزرگ
49 بازدید
محل نشر: بشارت 1382 شماره 38
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی