چند تجربه تبلیغی (تبلیغ در خارج از کشور)
41 بازدید
محل نشر: مبلغان » فروردین و اردیبهشت 1384 - شماره 65 (3 صفحه - از 107 تا 109)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی